อบรมและสัมมนา

08/03/2564

“Top 5 Kaizen from Siam Motors and Bangkok Motors Work”

ไคเซ็น ทำได้ทุกคน ทุกวันและทุกที่ นายไพฑูรย์ คูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการไคเซ็น บริษัท สยามกลการ จำกัด และ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัดมอบรางวัล Top 5 Kaizen ให้กับพนักงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด…
Read More
13/03/2563

เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (Master of One Page Summary)

หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (1st Master of One Page Summary) เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น หากพูดถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้   คงหนีไม่พ้นหลักสูตรจากเซนเซ  ชื่อดัง…
Read More
18/02/2563

เข้มข้น! เสริมพลัง Integrity หนึ่งในค่านิยมหลัก ด้วย บัญชีนิติการ

หลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต ด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต ด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) ให้กับบริษัทกลุ่มสยามกลการ…
Read More
31/01/2563

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน เป็นที่ทราบกันดีว่า โปรแกรม Microsoft Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในการทำงาน เพราะด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกรูปแบบ ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28…
Read More
31/01/2563

กระดาษสานฝัน

กระดาษสานฝัน กลุ่มบริษัทสยามกลการ แบ่งปันโอกาส...ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสุข   นำทีมโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท  สยามกลการ  จำกัด  ได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากบริษัทในกลุ่มสยามกลการให้แก่  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์…
Read More
31/01/2563

ครอบครัวเดียวกัน “สยามกลการ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่   ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ…
Read More
04/11/2562

ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ สร้างความก้าวไกลด้านการบริหาร กับการบริหารเกมธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5

(Business Management Simulation Program #5) ประสบความสำเร็จไปอีก 1 รุ่น และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5 (Business Management Simulation Program #5) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…
Read More
04/11/2562

ก้าวมาเป็นที่ 1 ด้วยการบริการ

การบริการด้วยหัวใจ (Basic Service Excellence) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดการอบรม ภายใต้หัวข้อ “การบริการด้วยหัวใจ (Basic Service Excellence)” ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน…
Read More
16/09/2562

ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต…

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) “ความขัดแย้ง” เป็นคำที่ใครหลายๆ คนแค่ได้ยินก็รู้สึกไม่ดี และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความจริงแล้ว ความขัดแย้ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดแต่ผลลัพธ์ในแง่ลบเสมอไป ดังนั้นหากเรารู้จักใช้ความขัดแย้งในทางบวก   ใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันในการทำงาน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีความขัดแย้งในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้อง หรือในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยก็ตาม…
Read More
16/09/2562

คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่?

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)   คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่? ซึ่งสิ่งนั้น ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ คุณตัดสินคนสูบบุหรี่ ว่าเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดเหล่านี้เองเป็นผลลัพธ์มาจาก การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว  หากความคิดเหล่านี้ถูกขยายไปที่ทำงาน บางทีคุณอาจจะตัดสินใจลาออกเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ผิด หากคุณตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานบนหลักของเหตุผล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท…
Read More