Monthly Archives

July 2019

 

อบรมและสัมมนา July 2019

11/07/2562

ประกอบชิ้นส่วน ทักษะสุดยอดผู้นำ ให้รวมเป็น 1

ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับหลักสูตร “6 ทักษะด้านบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Manager)” ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด…
Read More
11/07/2562

มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย

“มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย แม้จะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็ก “นิดเดียว”” “ปัญหา” อาจเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น การแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ต้องแก้ที่ตัวพนักงาน ให้พนักงานรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เมื่อพนักงานเรียนรู้และรู้จักวิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ก็จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปราบรื่นมากยิ่งขึ้น นั้นหมายความองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนตามไปด้วย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรม…
Read More