Monthly Archives

September 2019

 

อบรมและสัมมนา September 2019

16/09/2562

ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต…

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) “ความขัดแย้ง” เป็นคำที่ใครหลายๆ คนแค่ได้ยินก็รู้สึกไม่ดี และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความจริงแล้ว ความขัดแย้ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดแต่ผลลัพธ์ในแง่ลบเสมอไป ดังนั้นหากเรารู้จักใช้ความขัดแย้งในทางบวก   ใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันในการทำงาน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีความขัดแย้งในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้อง หรือในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยก็ตาม…
Read More
16/09/2562

คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่?

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)   คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่? ซึ่งสิ่งนั้น ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ คุณตัดสินคนสูบบุหรี่ ว่าเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดเหล่านี้เองเป็นผลลัพธ์มาจาก การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว  หากความคิดเหล่านี้ถูกขยายไปที่ทำงาน บางทีคุณอาจจะตัดสินใจลาออกเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ผิด หากคุณตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานบนหลักของเหตุผล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท…
Read More
16/09/2562

ครอบครัวเดียวกัน .. “ครอบครัวสยามกลการ”

2nd SMG Orientation 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่  ในกลุ่มสยามกลการ…
Read More