Monthly Archives

March 2020

 

อบรมและสัมมนา March 2020

13/03/2563

เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (Master of One Page Summary)

หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (1st Master of One Page Summary) เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น หากพูดถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้   คงหนีไม่พ้นหลักสูตรจากเซนเซ  ชื่อดัง…
Read More