Monthly Archives

November 2018

 

อบรมและสัมมนา November 2018

27/11/2561

ยกย่อง 2 คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณณัฎร์ษมนต์ ศรีปัญญา (อุ๊) ที่นำส่งต่างหูเพชร คืนแก่เจ้าของ และ คุณผการัตน์ กล้าหาญ (บุ๋ม) นำส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดี และเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้…
Read More
26/11/2561

ครอบครัวที่อบอุ่น ณ “สยามกลการ”

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานใหม ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ…
Read More