Event Post

ยกย่อง 2 คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

Posted on 27/11/2561

ขอชื่นชมคนทำดี คุณณัฎร์ษมนต์ ศรีปัญญา (อุ๊) ที่นำส่งต่างหูเพชร คืนแก่เจ้าของ และ คุณผการัตน์ กล้าหาญ (บุ๋ม) นำส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดี และเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity), สามารถ (Ability), ขยัน (Diligence) จับต้องได้ โดยเฉพาะคำว่า “ซื่อสัตย์” ในสถานการณ์นี้ แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีและควรนำไปปฏิบัติภายในองค์กรของเราต่อไป โดย คุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน และ คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนทำดีในครั้งนี้