ครุฑพระราชทาน

ตราตั้งพระราชทาน "ครุฑ" ที่บริษัท ห้างร้าน เอกชนต่างๆ ได้รับพระราชทานนั้น เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองว่า บริษัทนั้นๆ มีหลักฐานมั่นคงประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และเคยมีส่วนทำการค้าขาย ติดต่อกับราชสำนัก ด้วยความจงรักภักดี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยบริษัท สยามกลการ จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานตราตั้ง "ครุฑ" ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2515 ที่ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนเกียรติแห่งเครื่องหมายตราตั้งพระราชทาน ในการประกอบกิจการ ด้วยความสุจริต สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณไว้วางพระราชหฤทัย

Royal Garuda Emblem

Traditionally, the Royal Garuda Emblem is granted by the King to private enterprises that always serves royal affairs with loyalty to recognize their good service, good governance and contributions to the social and economic development.

On 19 June 1972, His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously granted the Royal Garuda Emblem to Siam Motors Group in celebration of the company’s 20th anniversary, bringing ultimate delight to all executives and employees. Humbly appreciating the divine grace of His Majesty the late King, Siam Motors Group will hold on to business good governance and ethics and continue to contribute to the society and the country going forwards.

ประวัติของสยามกลการ

ดร. ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2495 โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ 891/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน เพื่อดำเนินธุรกิจค้ารถยนต์ใหม่และเก่า  จนได้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน  ดัทสันแต่ผู้เดียวในประเทศไทย นับเป็นผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศรายแรกของนิสสัน มอเตอร์ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2505 ได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นิสสัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทยซอยศรีจันทร์ สุขุมวิท 67 ภายใต้ชื่อบริษัท สยามกลการและนิสสัน จำกัด”  มีกำลังการผลิตวันละ 4 คัน  มีพนักงานเพียง  120 คน  และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวสู่สากล จนขยายโรงงานไปอยู่ศูนย์อุตสาหกรรมสยามกลการ ถนนบางนา-ตราด กม.21 พื้นที่ 800 ไร่ และตั้งโรงงานประกอบรถกระบะแห่งใหม่ขึ้น เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัดเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ที่สำคัญ กลุ่มสยามกลการ มีสินค้าที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคนไทย จนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายแขนง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าชั้นนำในตลาดโลก เช่น รถยนต์นิสสัน, เครื่องจักรกลหนักโคมัตสุ, ลิฟต์-บันไดเลื่อนฮิตาชิ, เครื่องปรับอากาศไดกิ้น, เครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า, แบตเตอรี่ยีเอส, โช๊คอัพ KYB และอะไหล่-ชิ้นส่วนยานยนต์อื่นเป็นต้น

รากฐานมั่นคง เติบใหญ่กว้างไกล

เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ที่กลุ่มบริษัทสยามกลการ ได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ พร้อมกับพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญรุดหน้า เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพ ในฐานะหนึ่งในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมรถยนต์

แม้จะประสบปัญหาอุปสรรค แต่ก็สามารถผ่านพ้นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเรามีรากฐานที่แข็งแกร่ง ความสามารถของผู้บริหารรุ่นต่อ ๆ มา และความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคน จากธุรกิจครอบครัว ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนในอดีต กลุ่มบริษัทสยามกลการ ได้ก้าวสู่ความเป็นปึกแผ่น ระดับมืออาชีพในปัจจุบัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อยุคสมัย ทั้งรูปแบบ และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทสยามกลการ

บริษัท สยามกลการ จำกัด ดำเนินธุรกิจรถยนต์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย นับเป็นผู้บุกเบิกสินค้าชั้นนำที่มีคุณภาพมาตรฐานมีชื่อเสียงระดับโลก และผลิตสินค้าเพื่อคนไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และมีกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม

กลุ่มสยามกลการ ประสบความสำเร็จก้าวสู่อันดับหนึ่งกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ กัมพูชา, สปป.ลาว, สหภาพเมียนมาร์,
เวียดนาม, และมาเลเซีย จากธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจหนึ่งทำให้บริษัท สยามกลการ จำกัด มีบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และอื่นๆ

ที่สำคัญ  ยังมีส่วนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานสูง โดยนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีหลักบริหารงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจน    มีการบริหารงานแบบร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ คือ บริษัทญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ นับเป็นองค์กรธุรกิจรายแรกๆ ที่ริเริ่มบริหารธุรกิจเช่นนี้ในประเทศไทย

ปัจจุบัน ธุรกิจของเราเติบโต และประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ จนขยายธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์, อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมและเครื่องจักรหนัก, การท่องเที่ยวและบริการ, การศึกษาและเครื่องดนตรี, และการลงทุน

กลุ่มสยามกลการ มีความภูมิใจ ที่ได้มุ่งมั่นสร้างธุรกิจอันยิ่งใหญ่นี้ และเราจะเติบโตก้าวต่อไป ตลอดจน จะสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลบนโลกที่ทันสมัย

Take a tour of the building

Yamaha Experience

Yamaha Experience ชูคอนเซ็ปต์ Together go Further ชั้น G อาคารสยามกลการ  พื้นที่กว่า 530 ตารางเมตร เพื่อแสดงและขายสินค้ายามาฮ่า พื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับเครื่องดนตรียามาฮ่าทุกประเภท ตั้งแต่ แกรนด์เปียโน, อัพไรท์ เปียโน, กีตาร์, กลอง, เครื่องเป่า และอุปกรณ์ดนตรีต่างๆ กว่า 1,000 รายการ เพิ่มความมั่นใจและท้าทายกับทุกท่าน ในการก้าวเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์จริงจากเครื่องดนตรียามาฮ่า ทั้งในเรื่องของคุณภาพ (Quality) และนวัตกรรม (Innovation) โดย Yamaha Corporation Japan หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Yamaha Digital Audio Creative Center

ศูนย์อบรม Y-DACC แห่งที่ 9 ของเอเซีย ที่มีเครือข่ายทั่วโลก อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, มาเลเซียและไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบเสียง

ในเมืองไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งยามาฮ่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

Yamaha Music Square & Yamaha Music Academy Bangkok

สยามดนตรียามาฮ่า    ทุ่มงบ 30 ล้านบาท เปิดตัวโชว์รูม   YAMAHA MUSIC SQUARE   ศูนย์รวมเครื่องดนตรีระดับ World Class  สมบูรณ์แบบที่มีเทคโนโลยีเรื่องเสียงที่ทันสมัยที่สุด  และ Yamaha Music Academy Bangkok โรงเรียนดนตรีรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงคุณภาพมาตรฐานระดับโลก  เน้นสินค้ากลุ่ม Premium  ท้าทายให้คุณมาสัมผัส และทดลองประสบการณ์ใหม่ๆ 

YAMAHA MUSIC HALL

YAMAHA MUSIC HALL เน้นระบบเสียงอะคูสติก และที่สุดของความพิเศษ ภายในห้องมี  Yamaha Piano S-6 ตัวเดียวในประเทศไทย ที่เหมาะสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต Piano Solo หรือ Duet Concert, Two Pianos Concert เปียโนประกอบกับเครื่องดนตรี หรือประกอบกับการร้อง, การบรรยาย, การแข่งขัน, การซ้อมดนตรี, การสอนดนตรีแบบเดี่ยว หรือ Master Class

Dr. Thaworn Phornprapha Auditorium

คอนเสิร์ตฮอลล์ ที่เน้นการออกแบบระบบเสียงอะคูสติกเป็นหลัก และดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย 300 ที่นั่ง สมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเต็มรูปแบบทั้งระบบ แสง สีและเสียง เหมาะกับการจัดงานต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ต แถลงข่าว อบรม ประชุม สัมนาวิชาการทางดนตรีในระดับสากล และระดับประเทศ เป็นต้น ส่วนห้องสารภี เพื่อใช้ประชุม สัมมนา และแถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ  100 ที่นั่ง 

The Way of Dr. Phornthep Phornprapha & Think Earth Exhibition Hall

สถานที่แสดงชีวประวัติ ผลงาน และรวบรวมของที่ระลึกจากนักธุรกิจทั่วโลกของ ดร.พรเทพ พรประภา       เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและไมตรีจิตที่ดี และได้ทำธุรกิจร่วมกันมานาน เพราะส่วนใหญ่เป็นของที่หาชมยาก หรือมีเพียงชิ้นเดียวที่มีคุณค่าทางจิตใจ และดูแลเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เสมือนป็นเครื่องช่วยเตือนความจำเรื่องราวต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มีรากฐานมั่นคง และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก  กับปรัชญาการทำงานที่ว่า “Nobody is Perfect”

หอนิทรรศการ รวบรวมข้อมูลและผลงานของโครงการ Think Earth  ที่มีจุดเริ่มครั้งแรกเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2533   ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มสยามกลการ ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทย และสนับสนุนเยาวชนไทยให้เกิดสำนึกรักห่วงใยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

Dr. Thaworn Phornprapha Museum

แหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ปูชนียบุคคล ที่สร้างตำนานแก่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ดร.ถาวร  พรประภา ผู้ก่อตั้ง บริษัท สยามกลการ จำกัด ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเป็นฐานข้อมูล

ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบทความ หรือภาพเขียนนั้น ได้ถ่ายทอด

ความเป็นมาในอดีต ที่กว่าจะสร้างรากฐานความมั่นคงของบริษัท สยามกลการ จำกัด โดย ดร.ถาวร พรประภา ได้สั่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีแก่นักบริหารรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและบริหารชีวิตที่ดีงามต่อไป

ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน

VISION
เป็นผู้นำกลุ่มบริษัทที่ได้รับความชื่นชมอย่างสูงสุดเรื่องของพนักงาน หุ้นส่วน และประสิทธิภาพในการทำงาน

MISSION
สยามกลการทุ่มเทต่อการสร้างผู้นำนวัตกรรมผู้ซึ่งพร้อมด้วยคุณค่า   อันน่าเชื่อถือ ด้วยพันธสัญญาในการเติบโตของพนักงานในบริษัทและสังคม

คณะกรรมการบริษัท

คุณปริญญา พรประภา

คุณนิภา จรัญวาศน์

คุณพรทิวา พรประภา

ดร. พรเทพ พรประภา

คุณพรพงษ์ พรประภา

คุณพรพรรณ พรประภา

คุณพรพินิจ พรประภา

คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช

ดร. อภิชัย จันทรเสน

คุณประนัปดา พรประภา

คุณประกาสิทธิ์ พรประภา

คุณไพฑูรย์ คูตระกูล

คุณศิริพงษ์ รุจิวนารมย์