กลุ่มธุรกิจสยามกลการ

ปัจจุบัน ธุรกิจของเราเติบโต และประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ จนขยายธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม

อุตสาหกรรมรถยนต์

อุตสาหกรรมรถยนต์

อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก

อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก

การท่องเที่ยวและบริการ

การท่องเที่ยวและบริการ

การศึกษาและเครื่องดนตรี

การศึกษาและเครื่องดนตรี

การลงทุน

การลงทุน