Siam Motors Companies

สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส
สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส
สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส

การท่องเที่ยวและบริการ

สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส

ดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ และมาตรฐานสากล 18 หลุม ปัจจุบันกลายเป็นสนามสำหรับแข่งขัน แอลพีจีเอของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน

สามารถรองรับการจัดงานกอล์ฟทั้งจำนวนน้อยถึงมาก งานกลุ่มบริษัททั่วไป งานประชุมสัมมนา

Address

50 หมู่ 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Contact

Tel: (Booking Center) 0-3890-9700

Fax: 0-3890-9779

siamcountryclub.com