Siam Motors Companies

มาห์เล สยาม อิเล็คทริค ไดรฟ์

อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

มาห์เล สยาม อิเล็คทริค ไดรฟ์

ผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องยนต์อเนกประสงค์ และรถจักรยานยนต์

Address

90 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Contact

Tel: +66(0) 2738 9722-28

Fax: +66(0) 2738 9729