Siam Motors Companies

บางกอกโคมัตสุเซลส์
บางกอกโคมัตสุเซลส์
บางกอกโคมัตสุเซลส์

อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก

บางกอกโคมัตสุเซลส์

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลโคมัตสุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
พร้อมทั้งให้บริการงานซ่อมแบบครบวงจรด้วยแนวคิดการดูแลเครื่องจักร
ตลอดอายุการใช้งาน

Address

28/9 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

Contact

Tel: 0-2663-2666

Fax: 02-663-2566

bangkokkomatsusales.com