Siam Motors Companies

สยามไดกิ้นเซลส์
สยามไดกิ้นเซลส์
สยามไดกิ้นเซลส์

อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก

สยามไดกิ้นเซลส์

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย เพื่อที่อยู่อาศัย เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ เครื่องฟอกอากาศ และการบริการหลังการขาย

Address

22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Contact

Tel: 0-2838-3200 | Cool Line 1271

Fax: 0-2721-7607-8

daikin.co.th