Siam Motors Companies

ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (กัมพูชา)

อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก

ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (กัมพูชา)

จำหน่าย ติดตั้งและให้บริการลิฟท์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนฮิตาชิในประเทศกัมพูชา

Address

#713B, Street Veng Sreng,
Phum Tropang Thloeung, Sangkat Chom Chao,
Khan Prosenchey, Phnom Penh, Cambodia.