Monthly Archives

January 2020

 

อบรมและสัมมนา January 2020

31/01/2563

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน เป็นที่ทราบกันดีว่า โปรแกรม Microsoft Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในการทำงาน เพราะด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกรูปแบบ ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28…
Read More
31/01/2563

กระดาษสานฝัน

กระดาษสานฝัน กลุ่มบริษัทสยามกลการ แบ่งปันโอกาส...ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสุข   นำทีมโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท  สยามกลการ  จำกัด  ได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากบริษัทในกลุ่มสยามกลการให้แก่  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์…
Read More
31/01/2563

ครอบครัวเดียวกัน “สยามกลการ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่   ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ…
Read More