อบรมและสัมมนา Post

กระดาษสานฝัน

Posted on 31/01/2563

กระดาษสานฝัน

กลุ่มบริษัทสยามกลการ แบ่งปันโอกาส…ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสุข   นำทีมโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท  สยามกลการ  จำกัด  ได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากบริษัทในกลุ่มสยามกลการให้แก่  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยการแบ่งปันปฏิทินเก่านี้ จะสามารถนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างความสุขแก่ผู้ที่ต้องการหนังสือเบรลล์ทุกคน เพราะเชื่อว่าความสุขของคนอาจไม่เหมือนกัน แต่การแบ่งปันสามารถสร้างความสุขได้อย่างไม่รู้จบ