Monthly Archives

October 2018

 

อบรมและสัมมนา October 2018

10/10/2561

การขาย และการตลาด: อัศวินแห่งความสำเร็จ

หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales and Marketing Strategy for gaining competitive advantages)     “การขาย” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท และ “การตลาด” ก็เป็นส่วนในการสนับสนุนให้การขายเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แน่นอนว่าทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญกับสองส่วนนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน…
Read More