Training & Seminars Training

13/03/2563

เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (Master of One Page Summary)

หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (1st Master of One Page Summary) เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น หากพูดถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้   คงหนีไม่พ้นหลักสูตรจากเซนเซ  ชื่อดัง…
Read More
18/02/2563

เข้มข้น! เสริมพลัง Integrity หนึ่งในค่านิยมหลัก ด้วย บัญชีนิติการ

หลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต ด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต ด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) ให้กับบริษัทกลุ่มสยามกลการ…
Read More
31/01/2563

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน เป็นที่ทราบกันดีว่า โปรแกรม Microsoft Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในการทำงาน เพราะด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกรูปแบบ ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28…
Read More
04/11/2562

ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ สร้างความก้าวไกลด้านการบริหาร กับการบริหารเกมธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5

(Business Management Simulation Program #5) ประสบความสำเร็จไปอีก 1 รุ่น และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5 (Business Management Simulation Program #5) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…
Read More
16/09/2562

ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต…

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) “ความขัดแย้ง” เป็นคำที่ใครหลายๆ คนแค่ได้ยินก็รู้สึกไม่ดี และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความจริงแล้ว ความขัดแย้ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดแต่ผลลัพธ์ในแง่ลบเสมอไป ดังนั้นหากเรารู้จักใช้ความขัดแย้งในทางบวก   ใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันในการทำงาน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีความขัดแย้งในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้อง หรือในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยก็ตาม…
Read More
16/09/2562

คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่?

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)   คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่? ซึ่งสิ่งนั้น ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ คุณตัดสินคนสูบบุหรี่ ว่าเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดเหล่านี้เองเป็นผลลัพธ์มาจาก การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว  หากความคิดเหล่านี้ถูกขยายไปที่ทำงาน บางทีคุณอาจจะตัดสินใจลาออกเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ผิด หากคุณตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานบนหลักของเหตุผล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท…
Read More
16/09/2562

ครอบครัวเดียวกัน .. “ครอบครัวสยามกลการ”

2nd SMG Orientation 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่  ในกลุ่มสยามกลการ…
Read More
13/08/2562

เคล็ดลับสู่ความเป็นระเบียบจากภายในสู่ภายนอก

The secret of tidiness from inside to outside ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเกิดขึ้นในบริษัทได้ เมื่อพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด  ช่วยกันจัดเรียงเอกสาร  และสิ่งของภายในบริษัท ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในบริษัทในน่าอยู่มากขึ้นแล้ว   ยังส่งผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถค้นหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้งานได้ง่ายมากขึ้น…
Read More
13/08/2562

“ความสำเร็จ” ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

Systematic Decision Making Skills หลายๆ ครั้งในการดำเนินชีวิต  เราจำเป็นต้องใช้ทักษะการตัดสินใจ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว  และหลายๆ ครั้งที่เราต้องลำดับความสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  การวางแผนงาน แล้วนำมาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้เลือกหรือตัดสินใจได้ในทางเลือกที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือตอบสนองต่อเป้าหมายได้ตรงที่สุด ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ…
Read More
11/07/2562

ประกอบชิ้นส่วน ทักษะสุดยอดผู้นำ ให้รวมเป็น 1

ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับหลักสูตร “6 ทักษะด้านบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Manager)” ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด…
Read More