อบรมและสัมมนา

ครอบครัวเดียวกัน .. “ครอบครัวสยามกลการ”

Posted on 16/09/2562

2nd SMG Orientation 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่  ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ นั้นก็คือ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากหลายๆ บริษัท ในกลุ่มสยามกลการ เพื่อสร้างคนที่มี  DNA ความเป็นสยามกลการ สร้างทัศนคติที่ดี รวมไปถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างพนักงานในกลุ่มสยามกลการ

กิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วม 121 ท่าน ในช่วงเช้าพนักงานใหม่ได้ศึกษาอัตชีวประวัติของ ดร. ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งกลุ่มสยามกลการ และแนวทางการสานต่อธุรกิจของ ดร. พรเทพ พรประภา  ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (Bangkok Komatsu Co., Ltd.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่มสยามกลการ  ที่มีการจัดการระบบการทำงานที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทต้นแบบที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวสยามกลการ   จากนั้นได้เดินทางไป สยามคันทรี คลับ เพื่อเยี่ยมชม หอเกียรติภูมิ ดร. ถาวร พรประภา และร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงานใหม่ในกลุ่มสยามกลการ