อบรมและสัมมนา

เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (Master of One Page Summary)

Posted on 13/03/2563

หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น (1st Master of One Page Summary)

เสียงตอบรับถล่มทลาย หลักสูตร กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น

หากพูดถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้   คงหนีไม่พ้นหลักสูตรจากเซนเซ  ชื่อดัง คุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซแป๊ะ)  จากสถาบัน Beyond Training  ในหัวข้อหลักสูตร Master of One Page Summary  ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลหลากหลายมาคิดวิเคราะห์ไปสู่ข้อสรุปลงบนกระดาษหนึ่งใบ  เป็นทักษะที่องค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย  ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วยเทคนิคสรุปทุกอย่างแบบ CCS (Clarify , Classify , Simplify) จะช่วยให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารตรงประเด็นเป็นหมวดหมู่และเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว

โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท สยามกลการ จำกัด  ได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 สำหรับพนักงานบริษัทกลุ่มสยามกลการ  โดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าเรียนเป็นอย่างดี และยังเป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรที่ผู้เข้าเรียนชื่นชอบมากที่สุด