อบรมและสัมมนา Post

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน

Posted on 31/01/2563

ใช้งานได้จริง! และยังคงเป็นที่ต้องการของพนักงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า โปรแกรม Microsoft Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในการทำงาน เพราะด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกรูปแบบ ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยรับได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณจักรกริช คูประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   บริษัท สยามกลการ จำกัด ซึ่งท่านได้สอนหลักสูตรนี้ให้กับ บริษัทกลุ่มสยามกลการ ได้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยังคงได้ยังคำชม และเสียงเรียกร้องให้จัดอย่างต่อเนื่อง เพราะวิทยากรมีวิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำมาใช้งานได้จริง