Event

30/01/2562

ยกย่อง คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณมนิตสรา หมัดโล๊ะ ที่นำส่งกระเป๋าสตางค์ คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity), สามารถ (Ability), ขยัน…
Read More
27/11/2561

ยกย่อง 2 คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณณัฎร์ษมนต์ ศรีปัญญา (อุ๊) ที่นำส่งต่างหูเพชร คืนแก่เจ้าของ และ คุณผการัตน์ กล้าหาญ (บุ๋ม) นำส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดี และเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้…
Read More