Training & Seminars Orientation

29/03/2562

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 28/03/2562

ครอบครัวที่อบอุ่น “สยามกลการ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มสยามกลการ ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์…
Read More
26/11/2561

ครอบครัวที่อบอุ่น ณ “สยามกลการ”

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานใหม ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ…
Read More
08/06/2561

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มสยามกลการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สยามกลการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2   ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ กลุ่มสยามกลการ   อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากทุกบริษัท ในกลุ่มสยามกลการ และยังเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งทัศนคติที่ดีเพื่อให้พนักงานเกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อต้องทำงานร่วมกัน กิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วมประมาณ 80 ท่าน ในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บางกอก…
Read More