อบรมและสัมมนา

ครอบครัวที่อบอุ่น ณ “สยามกลการ”

Posted on 26/11/2561

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานใหม ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ นั้นก็คือ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากหลายๆ บริษัท ในกลุ่มสยามกลการ เพื่อสร้างคนที่มี DNA ความเป็นสยามกลการ สร้างทัศนคติที่ดี รวมไปถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างพนักงานในกลุ่มสยามกลการ

กิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วมประมาณ 100 ท่าน ในช่วงเช้าศึกษาประวัติวิถีชีวิตของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้ง และแนวทางการสานต่อธุรกิจของ  ดร. พรเทพ พรประภา  ช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสยามกลการ เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล 5ส ระดับ Diamond Award จากการแข่งขัน Thailand 5S Award 2018 จากนั้นได้เดินทางไป สยามคันทรี คลับ เพื่อเยี่ยมชม หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา และร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงานใหม่กลุ่มสยามกลการ