อบรมและสัมมนา Post

ประกอบชิ้นส่วน ทักษะสุดยอดผู้นำ ให้รวมเป็น 1

Posted on 11/07/2562

ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับหลักสูตร “6 ทักษะด้านบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Manager)” ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรในระดับผู้จัดการในกลุ่มบริษัทสยามกลการ  ให้พร้อมเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะด้านการวางแผนและการบริหารเวลา, ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง, ทักษะด้านการบริหารทีม, และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พิศิษฐ์ โชคปรีชา มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วย  สาระความรู้  ความสนุก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ของผู้เข้าร่วมการอบรม