อบรมและสัมมนา Post

ก้าวมาเป็นที่ 1 ด้วยการบริการ

Posted on 04/11/2562

การบริการด้วยหัวใจ (Basic Service Excellence)

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดการอบรม ภายใต้หัวข้อ “การบริการด้วยหัวใจ (Basic Service Excellence)” ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 33 ท่าน จากในกลุ่มสยามกลการ พวกเราเล็งเห็นความสำคัญของการบริการเป็นอย่างมาก เพราะการบริการถือเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุน ทำให้สินค้าของเรามีคุณค่าเพิ่มขึ้น รวมไปถึงผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ จากสถาบัน Training 2 Goal ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกอบรมทางด้านการบริการ การสื่อสาร และการสร้างทีม