Event Post

“เพราะเราห่วงใยพนักงาน”

Posted on 07/06/2561

 

บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ในวันที่ 1 และ 5 มิถุนายน 2561 

ณ อาคารสยามกลการ โดยมีพนักงานของกลุ่มสยามกลการ ในอาคารสยามกลการที่เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้มีมากกว่า 500 คน