อบรมและสัมมนา Post

มีชัยได้! ด้วย “ทักษะเทรนเนอร์”

Posted on 16/07/2561

เพื่อเป็นการพัฒนา กลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะนักฝึกอบรม สำหรับพนักงาน ในกลุ่มสยามกลการ ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณบุญมี คลองรั้ว ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนหลักสูตร Train The Trainer และ Service mind มาเป็นวิทยากรภายในให้กับหลักสูตรนี้  ในหลักสูตรนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการอบรม เพราะมีความสนุกสนาน ได้ใช้ความคิด และโชว์ทักษะความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังพัฒนาทักษะการเป็นนักฝึกอบรม และการสอนงานให้แก่พนักงาน  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวันต่อไป