อบรมและสัมมนา

การนำเสนอน่าสนใจง่ายๆ ด้วย “PowerPoint 2010”

Posted on 20/07/2561

Microsoft Power Point 2010

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน แต่ทว่าต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความยากในด้านของการทำให้ Slide เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล

บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรต่อเนื่อง Microsoft Office ซึ่งในครั้งนี้ คือ หลักสูตร Microsoft Power Point 2010 สำหรับพนักงานในกลุ่มสยามการทุกท่านที่สนใจ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการทำ Slide เพื่อนำเสนอ หรือใช้ในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกริช คูประเสริฐ เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้ โดยบรรยากาศในการเรียน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยความรู้ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง