Think Earth Save Our Seas

THINK EARTH ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมประมง ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมป่าไม้ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยใช้ฐานข้อมูลจากการวิจัย (RESEARCH) เป็นหลัก

เนื่องด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ในระหว่างมหาสมุทร 2 มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรแปซิฟิค และมหาสมุทรที่เล็กที่สุดคือมหาสมุทรอินเดีย โดยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร (Tropical Rain Forest) ดังนั้น ทำให้ทะเลไทยซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยแหล่งปะการังน้ำตื้น และปะการังน้ำลึกที่รวมตัวกันเป็นแนวปะการังอันทรงคุณค่า เป็นผืนป่าแห่งท้องทะเล ซึ่งเป็นระบบนิเวศพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า  นอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์หลายรูปแบบ เช่น ผืนน้ำ อ่าว หน้าผา เกาแก่ง ไหล่ทวีป กองหินใต้น้ำ ผืนดินชายฝั่ง ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย แหลม อ่าว หน้าผา และโขดหินริมทะเล ทำให้เกิดธรรมชาติของท้องทะเลที่แตกต่าง รวมถึงความงดงามแห่งท้องทะเลที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้ไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีแนวปะการังและสรรพชีวิตใต้ทะเลที่สวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โครงการ THINK EARTH : SAVE OUR SEAS แบ่งทะเลไทยออกเป็น 3 ZONE ด้วยกัน คือ

ทะเลไทยช่วงอ่าวไทยตอนบน หรือชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ZONE A)
ประกอบด้วยพื้นที่ผืนน้ำแนวชายฝั่งและเกาะแก่งต่าง ๆ ไล่ไปทางทิศตะวันออก มีชายหาดและเกาะแก่งที่สำคัญ เช่น ชายหาดบางแสน หาดพัทยา เกาะล้าน เกาะไผ่ เกาะสีชัง หาดสวนสน หาดแม่รำพึง หมู่เกาะมัน เกาะเสม็ด หมู่เกาะช้าง และเกาะกูด เป็นต้น

ทะเลไทยช่วงอ่าวไทย หรือภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ZONE B)
มีชายหาดและเกาะแก่งที่สำคัญ เช่น หาดชะอำ หาดหัวหิน อ่าวประจวบฯ เกาะทะลุ หาดทุ่งวัวเล่น หาดทรายรี หมู่เกาะในทะเลชุมพร เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพงัน หมู่เกาะอ่างทอง หาดขนอม หาดสมิหลา และเกาะหินโลซิน เป็นต้น

ทะเลไทยฝั่งอันดามัน หรือภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ZONE C)
มีชายหาดและเกาะแก่งที่สำคัญ เช่น หมู่เกาะกำ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะในอ่าวพะนาง หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะลันตา หมู่เกาะในทะเลตรัง และหมู่เกาะตะรุเตา เป็นต้น

 

โครงการ SEA ED
THINK EARTH ร่วมกับกรมป่าไม้ ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นโดยเน้นเรื่องระบบนิเวศทางทะเล มีการศึกษาระบบนิเวศจากสถานที่จริง ณ อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ การจัดค่าย SEA ED ยังเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งใน “สัปดาห์ชาวตรังรักษ์พะยูน”

โครงการ SEA-WATCH
THINK EARTH สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี–โท เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลไทยในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาปริมาณประชากรหอยมือเสือในประเทศไทย ร่วมกันคัดแยกชนิดและปริมาณตามหมู่เกาะต่างๆ ศึกษาปลาการ์ตูนพันธุ์ใหม่ที่พบในน่านน้ำไทย อีกทั้งหญ้าทะเล ปลาสวยงาม แพลงตอน และสัตว์ทะเลที่กำลังจะสูญพันธุ์ ศึกษาเรื่องเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเลที่หมูเกาะสุรินทร์ ศึกษาและวิจัยเรื่องป่าชายเลน ศึกษาวิจัยเรื่องปะการังอ่อนและกัลปังหา

โครงการ SEA – RESEARCH
จัดเก็บฐานข้อมูลทะเลไทยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการที่ถูกต้องสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมป่าไม้ เช่น
  ปรากฏการณ์ปะการังเปลี่ยนสีที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ปัญหาปะการังอ่อนและกัลป์ปังหาในทะเลอันดามันและอ่าวไทย
  สาหร่ายทะเลเห็ดหูหนูกินแนวปะการังที่อ่าวแม่ยาย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

1.   จำนวนประชากรหอยมือเสือในประเทศไทยที่กำลังสูญพันธ์ไปจากทะเลไทย เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับหอยมือเสือในระดับประเทศ เพื่อเลือกจุดศึกษาที่เหมาะสมในรายละเอียด ใช้ประกอบกับการพิจารณาปล่อยลูกหอยมือเสือลงทะเล
2.   ปัญหาจำนวนปลาการ์ตูนและปลาสวยงามกำลังสูญพันธ์ ศึกษาการแพร่กระจายในภาพรวม อีกทั้งหาสาเหตุการทำลายประชากรปลาการ์ตูนในพื้นที่รวม ทั้งประสานกับทางกรมประมง เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และปล่อยลูกปลาการ์ตูนลงในธรรมชาติต่อไป
3.   ปูเสฉวนไร้ที่อยู่ กรณีศึกษาเรื่องการนำเปลือกหอยไปปล่อย ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อเป็นกระดองสำหรับปูเสฉวน “คืนบ้านมีรู ให้ปูตัวนิ่ม”
4.   โลมาหัวบาตร กรณีศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี ณ ทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุง

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเล
ศึกษาและวิจัยการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติทาทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อประโยชน์สำหรับใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถาวร เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง โดยจัดทำทุนและคู่มือศึกษาใต้น้ำ