โครงการ “สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฉลองร้อย ปีสมเด็จย่า”

THINK EARTH ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 100 ไร่ ณ บริเวณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการ สาขาพฤกษศาสตร์ โดยรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ และพันธ์ไม้ไทยอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลกให้ดำรงอยู่มิให้สูญหาย  นอกจากจะเป็นแหล่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับเด็กและเยาวชนอีกด้วย  โดยกล้วยไม้ที่รวบรวมไว้คือ กล้วยไม้ไทย เช่นกล้วยไม้ดิน (Terrestial Orchid) และกล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic Orchid) รวมถึงกล้วยไม้พันธ์ลูกผสมต่าง ๆ

กล้วยไม้ดิน (Terrestial Orchid)
ส่วนใหญ่มีเหง้าหรือหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ผิวดิน มักออกดอกในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวมีมากมายหลายสกุล เช่น สกุล (Cymbidium) หรือเรียกว่า “กาเร่การ่อน” ซึ่งมีทั้งที่เป็นกล้วยไม้อากาศด้วยสกุลนางอั้ว (Habenaria, Pecteilis, Peristylus) สกุลว่านอึ่ง (Eulophia) สกุลว่านจูงนาง (Geodorum) สกุลเอิ้องน้ำต้น Calanthe และสกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) เป็นต้น

กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic Orchid)
เป็นกล้วยไม้ที่ขึ้นตามก้อนหิน ต้นไม้ คาคบไม้ เรียกรวม ๆ ว่า กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ กล้วยไม้อากาศ ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้บนพื้นผิวของวัตถุที่เกาะอาศัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ดิน เพราะมีรากอากาศที่สามารถดูดกินน้ำแร่ธาตุผ่านสายฝนหรือความชื้นที่นำพาผ่านมาได้ ส่วนบางชนิดที่อาศัยบนลานหินก็จะมีรากและใบที่อวบน้ำแข็งแรง มีสกุลต่างๆเช่น สกุลเอื้อง (Dendrobium) สกุลสิงโตกรอกตา (Bulbophyllum) สกุลเอื้องใบหมาก (Coelogyne) สกุลวานิลลา (Vanilla) สกุลช้าง (Rhynchostylis) และสกุลเข็ม (Ascocentrum) เป็นต้น