สถานีรถไฟสยามกลการ

สถานีรถไฟ สถานที่เรียนรู้เรื่องประวัติของรถไฟไทย และต่างประเทศโดยการนำเอาหัวรถจักรเก่าและโบกี้รถไฟที่ซื้อมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  เมื่อปี 1988 นำมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  ส่วน “สวนเครื่องบินนั้น เป็นเครื่องบินแอฟโร่ลำใหญ่ที่สุดในอดีตใช้บินรับส่งผู้โดยสารนำมาปรับปรุงเพิ่มสีสันลวดลายเป็นลายนกยูง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพแต่งงาน เป็นต้น