สวนพฤกษศาสตร์พรประภา

แหล่งรวบรวมพรรณไม้และต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังไว้ศึกษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมของชีวิตคนเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียงเหมาะกับการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการนำพันธุ์ไม้ดอกไม้หลากสีมาปลูกรอบ ๆ เช่นต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ ต้นเสลา ต้นตะแบก ต้นอินทนิลที่มีดอกสีม่วงต้นหางนกยูงสีแดงสด