กิจกรรมเพื่อสังคม

อาคาร 60 ปี สยามกลการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น

อาคาร 60 ปี สยามกลการ ตั้งอยู่ถนนพรประภานิมิตร อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี  ใช้งบ 850,000 บาท ในการต่อเติมอาคารสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดบริการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพอนามัยในชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปิดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง