วัดอัสสัมชัญ

ศูนย์รวมจิตใจคนเมืองพัทยา ใช้งบก่อสร้าง 81 ล้านบาท พื้นที่ 21 ไร่คอนเซ้ปท์ Modern Building With Abstracted Thai and Relative With Environment อาคารทรงสมัยใหม่ที่แฝงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นความเป็น Green Environment Zone ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของนักธุรกิจไทย คือ ดร. พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาช) ที่มีแนวคิดว่าควรมีวัดสำหรับประกอบพิธีทาง

คริสต์ศาสนาในพัทยาและเป็นสถานที่ประกอบพิธีมหาบูชามิสชา รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ