กิจกรรมเพื่อสังคม

ศาลาพรประภา

ศาลาของทุกคนในครอบครัวพรประภา มีหลายหลังแต่ละหลังมีต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติ ภายในศาลาออกแบบ ดูโปร่งสบายตา มีไว้สำหรับบรรจุบุคคลภายในครอบครัวที่เสียชีวิต และจากไปอย่างไม่มีวันกลับ อาทิ ศาลากตัญญู ศาลาร่วมไพบูลย์ ศาลารวมทุกพร และศาลาเสริมตระกูล เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เสียชีวิตได้มาอยู่ร่วมกันภายในศาลาที่มีการจัดเตรียมไว้อย่างดี ถึงแม้ว่าใครบางคนจะจากไปแล้ว แต่เส้นทางชีวิตแต่ละคนยังคงดำเนินต่อไป โดยรอบๆ ศาลาพรประภา จะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี