มณฑปพรประภานิมิต

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของวัด เพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ดีโดยสนับสนุนเงิน 2 ล้านบาท สร้างมณฑปสำหรับเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำองค์ใหญ่แห่งวัดเขาโพธิ์ทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้มีศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี