ข่าวประชาสัมพันธ์

สยามกลการ รับรางวัล Green Office ระดับ “ดีมาก” (ระดับเหรียญเงิน)

Posted on 02/08/2564

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ในฐานะ EMR (Environmental Management Representative) บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้เกียรติเข้ารับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ “ดีมาก” (ระดับเหรียญเงิน)

Green office