Category

SMG Care & Share

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ SMG Care & Share

23/03/2565

กลุ่มสยามกลการ ฉลองครบรอบ 70 ปี เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมสู่ 7 โรงเรียน ด้วยโปรเจ็คส์ CSR “โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง”

กลุ่มสยามกลการ ภายใต้ความร่วมมือของ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด และบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดโครงการ Care…
Read More
04/11/2564

มูลนิธิสยามกลการ ร่วมส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 มอบหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 200,000 ชิ้น

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและคุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนมูลนิธิสยามกลการ ส่งมอบหน้ากาก จำนวนกว่า 200,000 ชิ้น โดยมีตัวแทนเข้ารับมอบของบริจาคดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้แก่สังคม และชุมชนรอบข้างในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ต่อไป
Read More
01/11/2564

กลุ่มสยามกลการ ร่วมใจส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อบต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา’

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป คุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด และคุณประสิทธิ์ศักดิ์ พรประภา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท สยามนิสสันบอดี้ จำกัด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสยามกลการ พร้อมใจกันส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 หมู่บ้านของ อบต.บ้านคลัง…
Read More
02/08/2564

สยามกลการ มอบของกระทรวงแรงงาน บรรเทาวิกฤติโควิด-19

นายปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มสยามกลการ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค และปลากระป๋อง จำนวน 8 ลัง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสุนีย์…
Read More
01/07/2564

Siam Motors Group Vaccination Day

คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหารและตรวจสอบภายใน และคุณประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมด้วย นพ.ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการ, รศ.นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ…
Read More
18/06/2564

สยามกลการ มอบอุปกรณ์ป้องกันและน้ำดื่ม บรรเทาวิกฤตการณ์โควิด-19

นายปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มสยามกลการ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันหน้ากาก N95 แบบมีวาว์ล น้ำดื่ม และสเปรย์เย็นตรางู ให้แก่อาสาสมัครและบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายแพทย์…
Read More