ข่าวประชาสัมพันธ์

Siam Motors Group Vaccination Day

Posted on 01/07/2564

คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหารและตรวจสอบภายใน และคุณประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมด้วย นพ.ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการ, รศ.นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล วิภาราม อมตะนคร และคุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในงาน SMG VACCINATION DAY การรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่พนักงานในกลุ่มสยามกลการ เขตอมตะนคร ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร