อบรมและสัมมนา

“Excel 2010” เครื่องมือทรงพลังในการทำงาน

Posted on 22/03/2562

เป็นที่ทราบกันดีว่าชุดโปรแกรม Microsoft office เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานมากที่สุดในโลก และโปรแกรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากที่สุด นั้นก็คือ Microsoft Excel และแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทสยามกลการของเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหาระดับสูง จึงได้จัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมในการประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าว และยังได้รับความสนุกสนาน จากบรรยากาศการอบรมที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง โดยท่านวิทยากกรของเรา คุณจักรกริช คูประเสริฐ IT Manager บริษัท สยามกลการ จำกัด ผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดการสอน และใส่ใจผู้เข้าอบรมทุกคน เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง