อบรมและสัมมนา

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 28/03/2562

Posted on 29/03/2562

ครอบครัวที่อบอุ่น “สยามกลการ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มสยามกลการ ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ นั้นก็คือ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากหลากหลาย บริษัท กลุ่มสยามกลการ เพื่อสร้างให้เป็นคนที่มี DNA ของสยามกลการ สร้างทัศนคติที่ดี รวมไปถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างพนักงานกลุ่มสยามกลการ

กิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วมประมาณ 100 ท่าน ในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มสยามกลการ ที่ผลิตตลับลูกปืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นได้เดินทางไป สยามคันทรี คลับ เพื่อเยี่ยมชมหอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา และร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนพนักงานใหม่กลุ่มสยามกลการ