อบรมและสัมมนา Post

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มสยามกลการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

Posted on 08/06/2561

สยามกลการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2   ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ กลุ่มสยามกลการ   อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากทุกบริษัท ในกลุ่มสยามกลการ และยังเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งทัศนคติที่ดีเพื่อให้พนักงานเกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

กิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วมประมาณ 80 ท่าน ในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บางกอก โคมัตสุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มสยามกลการฯ จากนั้นได้เดินทางไป สยามคันทรี คลับ เพื่อเยี่ยมชมหอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา และร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนพนักงานใหม่กลุ่มสยามกลการ