อบรมและสัมมนา Post

ถ้ารักลูกน้อง ให้สอน “Excel”

Posted on 16/07/2561

ปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่า Microsoft office ถูกนำใช้ในการทำงานแทบจะทุกบริษัท บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้มีการจัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกริช คูประเสริฐ ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและเลขานุการรองผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน   เป็นวิทยากรภายในสอนหลักสูตรในครั้งนี้ ให้กับพนักงานกลุ่มสยามกลการ โดยบรรยากาศในการเรียน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยความรู้ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง