อบรมและสัมมนา

ครอบครัวเดียวกัน “สยามกลการ”

Posted on 31/01/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่   ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ นั้นก็คือ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากหลายๆ บริษัท ในกลุ่มสยามกลการ เพื่อสร้างคนที่มี DNA ความเป็นสยามกลการ สร้างทัศนคติที่ดี รวมไปถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างพนักงานในกลุ่มสยามกลการ

กิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วม 47 ท่าน ในช่วงเช้าศึกษาประวัติวิถีชีวิตของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้ง และแนวทางการสานต่อธุรกิจของ       ดร. พรเทพ พรประภา  ช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสยามกลการ เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล 5ส ระดับ Diamond Award จากการแข่งขัน Thailand 5S Award 2018 จากนั้นได้เดินทางไป สยามคันทรี คลับ เพื่อเยี่ยมชม     หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา และร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพนักงานใหม่กลุ่มสยามกลการ