ข่าวประชาสัมพันธ์

SMG Manufacturing Club กลุ่มสยามกลการ โชว์ศักยภาพทีมนักบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

Posted on 15/02/2561

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา ทางกลุ่มสยามกลการ โดย นายประกาสิทธิ์  พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด นำทีมผู้บริหาร 9 บริษัทชั้นนำผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จัดประชุมพัฒนาความแข็งแกร่งของทีมนักบริหาร SMG Manufacturing Club เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 ในเมืองไทย ก้าวสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และผู้บริหารในกลุ่มทั้ง 9 บริษัท ได้แก่ บางกอกโคมัตสุ,  ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์, มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์,  เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย),  นิตตั้น (ประเทศไทย), สยามยีเอสเซลส์, สยามกลการ โลจิสติกส์, สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์, และเอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ โดยมีการแบ่งเนื้อหาครอบคลุมโชว์ศักยภาพการทำงานของทีมบุคลากรทุกฝ่าย 5 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มการขาย–การตลาด และวางแผน, กลุ่มการผลิต, กลุ่มวิศวกรรม-การบำรุงรักษา, กลุ่มคุณภาพ-การจัดหาและกลุ่มการเงิน–บัญชี-ไอที

ที่รวมพลังความคิดและวางแนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหาร ในการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาคน และสร้างงาน ที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

ที่สำคัญ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งขาติ สร้างรายได้ ให้ประเทศชาติอย่างมหาศาล หัวใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน   ยานยนต์ไทยเป็นอีกแรงดึงดูดให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน