ข่าวประชาสัมพันธ์

SMG Fun Run 2018 กลุ่มสยามกลการ…ห่วงใยสุขภาพบุคลากรที่ดีเป็นสมบัติขององค์กร

Posted on 07/11/2561

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ซอยเฉลิมพระเกียรติ 43  นำโดย คุณประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด และทีมผู้บริหารกลุ่มสยามกลการ ที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพบุคลากรที่ดีเป็นสมบัติขององค์กร จัดกิจกรรม SMG FUN RUN 2018  ที่ได้รับความสนใจจากพนักงานจาก 28 บริษัท ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี จำนวน 935 คน ที่มีระยะทาง  การวิ่ง 4 กิโลเมตร 653  คน และระยะทาง  8 กิโลเมตร 282  คน ซึ่งทุกคนพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายตามระยะทางการวิ่งของตัวเอง อีกทั้ง ยังแสดงความแข็งแกร่งของทีมเวอคส์, ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความสามัคคี ที่เปรียบเหมือนการทำงานของทุกคน ที่ควรตั้งเป้าหมายว่าปี 2019  จะต้องพัฒนาองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ที่สำคัญ โปรเจค SMG FUN RUN ประสบความสำเร็จ และสร้างความประทับใจ ตอบโจทย์แก่พนักงาน   ทุกคนในองค์กร นับว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดี ที่มีนักวิ่งกว่าหนึ่งพันคนร่วมกิจกรรมครั้งนี้  เพราะเรา เชื่อว่า ความสุขเกิดขึ้นได้จากการมีสุขภาพที่ดี หรือ HAPPY RUN, HAPPY HEALTH