ข่าวประชาสัมพันธ์

สยามกลการมอบที่ดิน 18 ไร่ สร้าง รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

Posted on 17/04/2562

ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณไพฑูรย์  คูตระกูล  รองผู้จัดการใหญ่การเงินและลงทุน และคุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด ส่งมอบที่ดินพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มูลค่า 30 ล้านบาท แก่ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อนำไปพัฒนาก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  ขนาด 300 เตียง เพื่อชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมต่างๆ พื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการดูแลรักษาสุขภาพในระยะยาว และส่งเสริมประชาชนพื้นที่โดยรอบๆ ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังพัฒนา ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ในอนาคต ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้