ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน 68 ปี สยามกลการ

Posted on 07/09/2563

68 ปี สยามกลการ สนับสนุนการศึกษา Auto-TU และเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ชูค่านิยมองค์กร 3 คำ ซื่อสัตย์สามารถขยัน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งตรงกับ 4 กันยายนของทุก ๆ ปี

มากกว่านั้น  สยามกลการ องค์กรที่มีรากฐานมั่นคง และอยู่เคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน เพราะนี่คือ ธุรกิจชีวิต และเป็นอนาคตของลูกหลานครอบครัวสยามกลการที่เราอยากเห็นเยาวชนของชาติ ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า….ทุกอย่างทำด้วยใจ ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข