ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Posted on 29/11/2562

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่องค์ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 35 ปี หลังสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลล์ ที่สอง เคยเสด็จเยือนไทย เมื่อปี 2527 

ที่สำคัญ การเสด็จฯ ครั้งนี้ ทางกลุ่มสยามกลการ โดยสยามนิสสันเซลส์  ได้ส่งมอบรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ยี่ห้อ “นิสสัน นาวาร่า NP300”  เป็นรถกระบะยกสูงสีขาว 4 ประตู ระหว่างเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ

รถกระบะนิสสันโป๊ปโมบิล (Popemobile) ไม่มีการติดตั้งกระจกกันกระสุน สั่งผลิตและประกอบในประเทศไทย ตามแบบมาตรฐานและรายละเอียดต่างๆ จากนครรัฐวาติกัน โดยมีป้ายทะเบียนเป็นอักษรย่อ SCV ซึ่งมาจากคำว่า Status Civitatis Vaticanae (นครรัฐวาติกัน) และมีระบบบันไดที่สามารถปรับระดับได้ เพื่อความสะดวกในการเสด็จขึ้นลงรถ