ข่าวประชาสัมพันธ์

ยีเอส แบตเตอรี่เปิดโรงงานชาร์จแบตเตอรี่ “สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ เมียนมาร์”

Posted on 14/06/2562

GS Battery ผู้นำแบตเตอรี่ดีที่สุดในเมืองไทย โดย ดร.พรเทพ พรประภา ประธานกรรมการ และคุณประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ได้เดินหน้าขยายการลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่ มูลค่ากว่า 330 ล้านบาท เพื่อก่อตั้งโรงงานชาร์จแบตเตอรี่ ภายใต้ชื่อ Siam GS Battery Myanmar Limited ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัทใหม่แห่งนี้เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด และ GS Yuasa International  เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น (Maintenance Free Type) ในประเทศเมียนมาร์ โดยมี คุณคณิต บุญนำ เป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ เมียนมาร์ จำกัด โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562